Athény

PROČ ATHÉNY NAVŠTÍVIT:Hlavní a největší město Řecka je jedním z nejstarších měst světa. První prokazatelné historické záznamy o městě jsou nejméně 3 000 let staré. Z vrcholu Akropole se nabízí možnost pokochat se pohledem a obdivovat starověké stavby, které se do dnešní doby zachovaly ve výborném stavu.

CO UVIDÍTE:Navštívíte největší přístav v Evropě Pireus, budete obdivovat Hadriánův oblouk, chrám Dia Olympského, jakožto i starověký Panathénský stadion. Navštívíte rovněž zříceniny starověké řecké a římské agory, budete se procházet starou čtvrtí Plaka a shlédnete obřadní výměnu stráží v jedinečných krojích před budovou Parlamentu. Na zpáteční cestě se zastavíte u Thermopyl, kde se nachází pomník postaven na paměť spartskému králi Leonidovi, který společně se svým vojskem hrdinně čelil několikanásobné přesile Peršanů.

Thessaloniki (Soluň)

PROČ THESSALONIKI NAVŠTÍVIT: Podle řeckých údajů je město Thessaloniki novým městem. Město je staré téměř 1 800 let. Jedná se o druhé největší řecké město a o metropoli největšího regionu země. Město je velmi bohaté po historické stránce. Bylo objeveno makedonským králem Kasandrem a bylo pojmenováno po jeho manželce Thessaloniké. Město se může pochlubit mnoha římskými, byzantskými, židovskými a osmanskými památkami.

CO UVIDÍTE: Během výletu si vychutnáte panoramatický výhled, který se nabízí ze sedmi hradů a který bere dech. Navštívíte starověké kostely sv. Demetria a sv. Sofie. Budete obdivovat oblouk a mauzoleum římského císaře Galeria. Budete mít dostatek volného času, abyste se prošli po nábřežní třídě a abyste si prohlédli symbol města, Bílou věž. Dále, abyste navštívili rušný rybářský trh nebo, abyste si pochutnali na kávě na hlavním náměstí města zvaném Aristotelovo náměstí.